Categorieën
Huurrecht

In hoger beroep toch geen ontbinding (Huurrecht)

In hoger beroep kan het oordeel heel anders uitvallen dan in eerste aanleg. Zoals in deze zaak, waarin de huurovereenkomst door de rechter was ontbonden.

Categorieën
Arbeidsrecht

Schadevergoeding na ontslag werkster

Een werkster ontslaan? Bezint eer ge begint, zo blijkt uit een
uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De schadevergoeding na ontslag kan fors oplopen.

Categorieën
Arbeidsrecht

Uitwisselbare functie bij KLM of niet? (Arbeidsrecht)

Een kort geding bij het gerechtshof Amsterdam over een reorganisatie bij de KLM. Centraal staat de vraag of de oude en de nieuwe functie uitwisselbaar zijn of niet.

Categorieën
Arbeidsrecht

Zakken voor verplicht examen leidt niet tot ontslag (Arbeidsrecht)

Gezakt voor een verplicht examen? Dan word je ontslagen! Dat het zo simpel niet ligt, blijkt uit een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Categorieën
Arbeidsrecht

Herziening van het ontslagrecht? (Arbeidsrecht)

Moet het ontslagrecht alweer worden herzien of niet? Die discussie is actueel om twee redenen. Ten eerste omdat de formatie van een nieuw kabinet in volle gang is. Dat zou een mooi moment zijn voor die herziening. Ten tweede omdat de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) steeds duidelijker worden. Die gevolgen zijn soms anders dan verwacht en gehoopt.