Categorieën
Arbeidsrecht

Ketenregeling doorbroken door schijnconstructie? (Arbeidsrecht)

verplichtingen verhuurder

De ketenregeling houdt in dat een werknemer na tijdelijke contracten soms automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Werkgevers proberen dat te omzeilen. In deze zaak lukte dat.

Categorieën
Arbeidsrecht

Herziening van het ontslagrecht? (Arbeidsrecht)

Moet het ontslagrecht alweer worden herzien of niet? Die discussie is actueel om twee redenen. Ten eerste omdat de formatie van een nieuw kabinet in volle gang is. Dat zou een mooi moment zijn voor die herziening. Ten tweede omdat de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) steeds duidelijker worden. Die gevolgen zijn soms anders dan verwacht en gehoopt.