Categorieën
Belastingrecht

Inzagerecht in bezwaarfase geschonden (Belastingrecht)

“Het bestuursorgaan legt alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage.” Zo staat het in de wet. Over dit fundamentele uitgangspunt in het belastingrecht om een dossier in te zien is onlangs een procedure gevoerd voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Categorieën
Belastingrecht

Bewijslast ter discussie na beschikking? (Belastingrecht)

De redelijkheid van omkering en verzwaring van de bewijslast in het belastingrecht mag ook aan de orde komen na het onherroepelijk worden van een informatiebeschikking, aldus het Gerechtshof Amsterdam in een recent arrest. (ECLI:NL:GHAMS:2016:5113)

Categorieën
Belastingrecht

Rechter fluit Ontvanger terug (Belastingrecht)

belastingdienst

De Ontvanger heeft als taak het innen van een belastingschuld en gaat soms nogal rigide te werk. In het belastingrecht zijn echter naast beleidsregels zoals de Leidraad Invordering 2008 ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. De rechtbank Gelderland deed onlangs uitspraak in een zaak die hierover ging.

Categorieën
Belastingrecht

Zakelijk bezoek maakt vakantie niet zakelijk (Belastingrecht)

ski-min

Wanneer zijn gereden kilometers zakelijk en wanneer niet? Soms een moeilijke vraag, want zakelijk en privé loopt nogal eens door elkaar.

Categorieën
Belastingrecht

Vertrouwensbeginsel niet van toepassing bij fraude (Belastingrecht)

In het belastingrecht is niet alleen de wettekst ook belangrijk, ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een rol. In een recent arrest van de Hoge Raad stond het vertrouwensbeginsel centraal.