Categorieën
Belastingrecht

Wat zijn beginselen van behoorlijk bestuur? (Belastingrecht)

De belastingontvanger en zijn klerk (anoniem)

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn belangrijke gedragsnormen. Deze principes zijn erkend in de rechtspraak. Soms, dus niet altijd, zijn ze vastgelegd in wet- en regelgeving. In het belastingrecht spelen ze een grote rol, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek.

Categorieën
Belastingrecht

Rechter fluit Ontvanger terug (Belastingrecht)

belastingdienst

De Ontvanger heeft als taak het innen van een belastingschuld en gaat soms nogal rigide te werk. In het belastingrecht zijn echter naast beleidsregels zoals de Leidraad Invordering 2008 ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. De rechtbank Gelderland deed onlangs uitspraak in een zaak die hierover ging.

Categorieën
Belastingrecht

Vertrouwensbeginsel niet van toepassing bij fraude (Belastingrecht)

In het belastingrecht is niet alleen de wettekst ook belangrijk, ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een rol. In een recent arrest van de Hoge Raad stond het vertrouwensbeginsel centraal.

Categorieën
Belastingrecht

Wat zijn uw rechten bij een belastingcontrole? (Belastingrecht)

Regelmatig sta ik cliënten bij die te maken krijgen met een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ook als u volkomen te goeder trouw bent, kan u dat overkomen. Wat zijn eigenlijk uw rechten bij een belastingcontrole?