Categorieën
Huurrecht

Sloten vervangen omdat huur niet is betaald? (Huurrecht)

Een student betaalt zijn huur niet. De verhuurder is het beu en vervangt de sloten, zodat de student geen toegang meer heeft. Mag dat zomaar volgens het huurrecht? Hof Den Bosch geeft het antwoord.

Student had geen succes bij kantonrechter

flatgebouw Bij schriftelijke huurovereenkomst van 16 augustus 2016 heeft de verhuurder aan de student een gestoffeerde kamer verhuurd. Vanaf zaterdag 3 december 2016 kan de student het gehuurde niet meer betreden omdat de kamer is voorzien van nieuwe sloten. De verhuurder heeft voorts de spullen van de student, onder meer een bed, slaapbank en borden, uit het gehuurde gehaald en elders opgeborgen.

In kort geding eist de student toegang tot zijn woning. Die vordering wijst de rechter af. De verhuurder was niet voorafgaande aan de dagvaarding gesommeerd om die toegang te verlenen. Ook valt niet uit te sluiten dat de student het huurcontract zelf heeft opgezegd. Tegen dat vonnis gaat hij in hoger beroep.

Kamer verhuurd dus het gaat alleen om kosten

Het Hof oordeelt als volgt. De kamer is inmiddels verhuurd aan iemand anders. Verhuurder beschikt ook niet over andere kamers die hij zou kunnen aanbieden aan de student. Dus in hoger beroep gaat het alleen nog om de vraag wie de proceskosten moet betalen.

Dat verhuurder niet was gesommeerd om toegang te verlenen, doet niet ter zake. Tussen de datum van de inleidende dagvaarding (4 januari 2017) en de mondelinge behandeling van het kort geding in eerste aanleg (19 januari 2017) lagen ruim twee weken. Deze termijn bood de verhuurder voldoende gelegenheid om goed voorbereid ter zitting te verschijnen. Het bewijs dat de huurder zelf tijdens een gesprek het contract had opgezegd, is volgens het Hof niet geleverd.

Hof: op eigen houtje vervangen niet toelaatbaar

Dat er sprake was van een huurachterstand, staat vast. Hoewel de student dit bestrijdt, bedroeg die achterstand volgens het Hof drie maanden. Dit rechtvaardigt echter niet het op eigen houtje vervangen van de sloten van het gehuurde en het vervolgens weigeren om het gehuurde nog langer ter beschikking te stellen. Volgens dwingend recht kan een huurovereenkomst ter zake van woonruimte niet wegens een tekortkoming van de huurder buitengerechtelijk worden ontbonden. Ontbinding kan alleen door de rechter plaatsvinden.

Het Hof concludeert dat het vervangen van de sloten niet toelaatbaar was. De kantonrechter had de vordering van de student moeten toewijzen. In hoger beroep wordt de verhuurder daarom veroordeeld tot het betalen van de proceskosten in beide instanties. In totaal nog een flink bedrag, ongeveer € 4.000,-.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2017:1578

Vragen over huurrecht? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.