Categorie├źn
Huurrecht

Nog geen ontruiming (Huurrecht)

De verhuurders willen graag een bedrijfsruimte verbouwen tot woningen. De huur wordt opgezegd. Dan is nog de vraag: wanneer moeten de kinderen verhuizen naar een ander onderkomen?

Kinderdagverblijf De Orchidee huurt sinds 1 december 2009 een ruimte op de begane grond in Amsterdam. De verhuurder zegt de huurovereenkomst per 30 november 2019 op. Het betreft hier geen woning en ook geen detailhandel. Dat betekent dat de huurbescherming gering is, net zoals bij kantoren. Wel geeft de wet aan de rechter de mogelijkheid om de termijn waarbinnen ontruiming moet plaatsvinden, te verlengen. Daarom vraagt De Orchidee aan de rechtbank om te bepalen dat de ontruiming niet eerder mag gebeuren dan 30 november 2020, dus een jaar later.

Lees meer over huurrecht >>

Afweging van belangen

Zo’n verzoek wordt toegewezen als de belangen van de huurder door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik door de huurder. Zo staat het in de wet. De rechter zal dus een afweging van belangen moeten maken. De Orchidee wijst op het volgende. Zij zijn voor de uitoefening van haar bedrijf volledig afhankelijk van de ruimte. De Orchidee heeft een goede naam opgebouwd en zit helemaal vol. De verhuurders willen de bedrijfsruimte verbouwen tot woningen en verkopen. De Orchidee heeft volgens hen alle tijd en gelegenheid gehad een andere locatie te vinden en in te richten.

Vragen? Bel 06-27129900

De Orchidee wint

De rechter oordeelt als volgt. De werkgelegenheid van de werknemers van De Orchidee is belangrijk. Ook is er een financieel belang, want de nieuw gestarte vestiging op IJburg rendeert nog niet. De gedane investeringen in het pand in de Pijp (waarover het conflict gaat) zijn geen reden om de ontruiming op te schorten. Deze horen bij het ondernemersrisico van De Orchidee. De verhuurders zeggen weliswaar dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, maar dat blijkt nergens uit. Ook is niet duidelijk waarom de verhuurders bang moeten zijn voor boetes van de gemeente als de verbouwing niet snel doorgaat.

De kantonrechter is, op grond van hetgeen partijen over en weer naar voren hebben gebracht, van oordeel dat de belangen van De Orchidee ernstig worden geschaad. In ieder geval ernstiger dat de belangen van de verhuurders. Dit betekent dat de de ontruimingstermijn wordt verlengd tot 30 november 2020, zoals was verzocht door De Orchidee.

Geen zaak hetzelfde

Deze uitspraak is een mooi voorbeeld van de werking van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek. Huurders van kantoren vallen hier ook onder. De huur kan makkelijk worden opgezegd door de verhuurder. De enige bescherming die deze categorie heeft, is vragen om verlenging van de termijn waarbinnen wordt ontruimd. Dat is sterk afhankelijk van de feiten, die per geval sterk kunnen verschillen. Er zijn genoeg voorbeelden waarin de rechter zo’n verzoek afwijst. Geen zaak is hetzelfde.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2020:2996