Categorieën
Huurrecht

Nieuw ROZ-model huurcontract woonruimte (Huurrecht)

In het huurrecht worden vaak standaardcontracten gebruikt. Heel vaak is dat het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De ROZ heeft nu een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte vastgesteld.

Oude model uit 2003 was aan modernisering toe

Het oude model dateerde uit 2003 en was aan modernisering toe. Inmiddels is de wetgeving veranderd. Ook heeft het Europese Hof van Justitie een aantal jaren geleden geoordeeld dat het boetebeding in het oude contract oneerlijk was en geen toepassing kon vinden. Vandaar deze nieuwe versie.

Verhuren aan bepaalde doelgroepen

Het nieuwe model voorziet onder meer in de mogelijkheid om te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten, promovendi en jongeren onder 28 jaar. Hierdoor is het mogelijk om woonruimte bestemd te houden voor personen die behoren tot de in de huurovereenkomst genoemde doelgroep.

Contracten voor bepaalde tijd

Ook voorziet het nieuwe model in de, op basis van de Wet doorstroming huurmarkt 2015, verruimde mogelijkheid om huurcontracten aan te gaan voor een bepaalde periode van maximaal 2 jaar (ingeval van zelfstandige woonruimte) en voor een bepaalde periode van maximaal 5 jaar (voor onzelfstandige woonruimte). Deze huurovereenkomsten eindigen als de verhuurder dit vóór het verstrijken van die duur schriftelijk aan de huurder meedeelt.

Aanpak van overlast, o.a. door AirBnB

Nieuw in het model is dat de aanpak van overlast door de verhuurder meer ‘handen en voeten’ heeft gekregen. Zo is in het nieuwe model expliciet bepaald dat AirBnB niet is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Uiteraard is ook hennepteelt en daarmee samenhangende activiteiten nu expliciet in het model verboden. De huurder moet er daarnaast onder meer voor zorgen dat er geen overlast van dieren wordt veroorzaakt.

Boetebeding gewijzigd

In het oude model stond een boete van € 45 per dag op overtreding van het verbod van onderverhuur en een boete van € 25 per dag op andere tekortkomingen in de nakoming van het contract. In 2011 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat deze boete oneerlijk was, waardoor het beding in het geheel niet meer gold. De ROZ heeft de boetes nu gespecificeerd per overtreding en in de handleiding gemaximeerd in absolute bedragen. Het beding is nu beter bestand tegen toetsing aan het Europese recht over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Conclusie

Het was tijd dat het oude model werd gemoderniseerd. Als u verhuurder bent, kunt u dit standaardcontract goed gebruiken. Als u huurder bent, bedenk dan dat het ROZ-model vanuit de verhuurder is geschreven. U hoeft niet zonder meer met alle bepalingen akkoord te gaan.

Vragen? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.