Categorieën
Huurrecht

Meewerken aan renovatie of niet? (Huurrecht)

Huurders moeten volgens het huurrecht toestaan dat de verhuurder dringend onderhoud of renovatiewerkzaamheden kan verrichten. Maar zij horen bij renovatie wel eerst een redelijk voorstel te ontvangen.

Staedion wil geisers vervangen

Woningcorporatie Staedion is verhuurder van het wooncomplex Laakhaven aan het Willem Dreespark te Den Haag. In kort geding (ECLI:NL:RBDHA:2017:8432) vordert Staedion het volgende.

Een aantal huurders moet worden veroordeeld hun medewerking te verlenen aan werkzaamheden aan hun flatwoning en aan het complex. Die werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de open-gasinstallatie (geiser) door een warmte-unit. Ook moet het leidingwerk worden vernieuwd. Het gaat daarbij volgens de verhuurder om renovatiewerkzaamheden (vervangen geiser/plaatsing warmte-unit) dan wel dringend onderhoud (vervangen leidingwerk).

Vragen? Bel 06-27129900

Huurders verzetten zich

Een aantal huurders verzet zich tegen de voorgenomen werkzaamheden. Zij stellen dat de verhuurder ten aanzien van de renovatie geen volgens de wet vereiste redelijk voorstel heeft gedaan en dat de onderhoudswerkzaamheden niet dringend zijn.

Juridisch kader

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat huurders dringende werkzaamheden en renovatie moeten gedogen. Aan die verplichting zijn wel voorwaarden verbonden. Om te beginnen dient de verhuurder een schriftelijk voorstel tot renovatie te doen. Dit voorstel dient redelijk te zijn, gelet op de belangen van verhuurder, huurder(s) en eventuele onderhuurder(s). Zo’n voorstel wordt vermoed redelijk te zijn als 70% van de huurders ermee heeft ingestemd.

Rechter geeft Staedion gelijk

De kantonrechter oordeelt dat voor wat betreft de renovatiewerkzaamheden door de verhuurder wél een redelijk voorstel is gedaan. Of 70% van de huurders heeft ingestemd, is niet na te gaan. Maar de renovatie vergoot het comfort in de woningen zonder dat dit leidt tot een hogere huurprijs.

Ook beslist de rechter dat Staedion voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de werkzaamheden op korte termijn noodzakelijk zijn. De vorderingen worden dus toegewezen. De huurders zullen de werkzaamheden moeten gedogen.

Vragen hierover? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.