Categorie├źn
Huurrecht

Mededelingsplicht versus onderzoeksplicht (Huurrecht)

Soms blijkt een gehuurd pand niet aan de verwachtingen te voldoen. Het bestemmingsplan is anders dan gedacht. Wat weegt dan zwaarder: de onderzoeksplicht van de huurder of de mededelingsplicht van de verhuurder? Hof Den Haag hakt de knoop door.

Supermarkt en restaurant in vakantiepark

mededelingsplicht Vakantiepark De Biesbosch sluit in 2012 een huurovereenkomst met twee ondernemers die een supermarkt en restaurant gaan exploiteren. In 2013 meldt de gemeente Dordrecht dat horeca op die plek alleen is toegestaan als die is gericht op de bezoekers van het park. Dat komt als een onaangename verrassing voor de ondernemers, die zich ook wilden richten op het binnenhalen van klanten van buiten het park. De Biesbosch wist van die beperking maar had daarover niks meegedeeld. De ondernemers doen een beroep op dwaling en vragen de rechter om het contract te vernietigen. De kantonrechter doet dat, maar het vakantiepark gaat in hoger beroep.

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

Lees ook: Vernietiging contract wegens dwaling

Biesbosch: de huurders hadden het kunnen weten

Verhuurder was dus op de hoogte van het bestemmingsplan. Bovendien kon verhuurder uit het ondernemingsplan weten dat het voor de ondernemers erg belangrijk was dat zij zonder beperking klanten van buiten het park konden bedienen. De Biesbosch stelt dat het niet van het bestemmingsplan op de hoogte zijn, voor eigen rekening van huurders komt. Ze hadden het kunnen weten als ze goed onderzoek hadden gedaan. Niet is komen vast te staan dat huurders op de hoogte waren van de beperkingen in het bestemmingsplan.

Of verhuurder huurders had behoren in te lichten in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling van huurders wist of behoorde te weten, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Naar vaste rechtspraak prevaleert de mededelingsplicht in beginsel boven de onderzoeksplicht.

Naar de startpagina >>

Hof oordeelt dat verhuurder mededelingsplicht had

Dat huurders bijstand hadden van een makelaar neemt de mededelingsplicht niet weg. Het hof oordeelt dat de algemene bepalingen van de huurovereenkomst weliswaar een zekere onderzoeksplicht aan de zijde van huurders inhouden, doch nu verhuurder zelf op de hoogte was van de juiste stand van zaken, de mededelingsplicht prevaleert.

De omstandigheid dat bepaalde activiteiten met een vergunning wellicht wel doorgang zouden kunnen vinden, acht het hof niet relevant, nu vaststaat dat huurders hebben gedwaald over een voor hun wezenlijk aspect van het bestemmingsplan (geen activiteiten voor buitenstaanders). Onder de gegeven omstandigheden heeft verhuurder een mededelingsplicht naar huurders.

Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd. Opnieuw blijkt dat de mededelingsplicht in principe prevaleert, maar het blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval dus een harde regel is het niet. Er bestaat ook jurisprudentie met een andere uitkomst, bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2015:3424.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2016:2892

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail