Categorieën
Huurrecht

Te late opzegging toch geaccepteerd door gerechtshof (Huurrecht)


Te laat is te laat, zou je zeggen. De wet is soms duidelijk. Maar in een opvallende uitspraak blijkt het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch daar toch anders over te denken.

Huur is opgezegd, maar was dat op tijd?

De verhuurder van een bedrijfsruimte vordert betaling van de huur. De huurder stelt daartoe niet verplicht te zijn, omdat hij het contract al had opgezegd. De verhuurder betwist dat. Volgens hem was de huurder te laat met die opzegging en was het contract automatisch verlengd. De kantonrechter was het met de verhuurder eens. De huurder laat het er niet bij zitten en gaat tegen die uitspraak in hoger beroep.

Hof oordeelt anders dan kantonrechter

Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter. Het overweegt, samengevat: “Het dient er voor gehouden te worden dat de opzeggingsbrief de verhuurder niet vóór 1 juli 2013 heeft bereikt. Over het moment waarop deze brief hem wel heeft bereikt, is de huurder niet duidelijk. Een exacte datum wordt niet genoemd. Uitgaande van getuigenverklaringen is aannemelijk dat de opzeggingsbrief minimaal twee en maximaal tien dagen te laat is overhandigd.

Het feit dat niet aan de vormvereisten voor de opzegging is voldaan, is in dit verband niet beslissend. Deze vereisten hebben de strekking buiten twijfel te stellen dat en wanneer is opgezegd, maar brengen niet mee dat niet op een andere manier rechtsgeldig kan worden opgezegd. Uit getuigenverklaringen blijkt dat verhuurder er serieus rekening mee hield dat huurder de huurovereenkomst zou opzeggen.

Vragen? Bel 06-27129900

Beetje te laat in dit geval niet ernstig

Dat neemt niet weg dat opzeggingsbrief te laat is overhandigd. Het belang van tijdige opzegging is dat de verhuurder bijtijds op zoek kan gaan naar een nieuwe huurder. In dit geval is de termijn van een half jaar die partijen daarvoor hadden afgesproken met twee tot tien dagen verkort. Dit is een zo minimale overschrijding dat daarmee het belang van de verhuurder slechts in beperkte mate is geschaad. De consequentie hiervan is dat de verhuurder zich niet op de iets te late ontvangst van de opzeggingsbrief mag beroepen.”

Tot zover de samenvatting. De huurder hoeft niet te betalen.

Gevolgen voor de praktijk

Een opvallende uitspraak. Maar het gaat in deze zaak om zeer specifieke omstandigheden. Zo hield de huurovereenkomst verband met een samenwerking tussen partijen die reeds ten einde was gekomen. De huurder had geen belang meer bij het huurcontract. Uitgangspunt is dus nog steeds dat tijdig moet worden opgezegd.