Categorieën
Huurrecht

Huurovereenkomst of bruikleen? (Huurrecht)


Huur en bruikleen lijken soms erg op elkaar. Het verschil is relevant om te bepalen of huurbescherming van toepassing is. Rechtbank Gelderland deed een interessante uitspraak over dit onderwerp.

Tennishal en kantine

In 1988 heeft de gemeente een stuk grond in Wapenveld in erfpacht uitgegeven, waarop een tennishal is neergezet. Grenzend daaraan bouwde de gemeente een sportzaal en een kantine. Thans vordert de gemeente Heerde ontruiming door de uitbater van de tennishal en van de kantine. De erfpacht liep in 2013 af en de kantine was niet verhuurd maar in bruikleen gegeven, aldus de gemeente. Volgens de uitbater gaat het wel degelijk om verhuur en is de erfpacht niet geëindigd.

Advies? Bel 06-27129900

Verschil tussen huur en bruikleen

De rechtbank oordeelt als volgt. Met betrekking tot de kantine is in geschil is of de overeenkomst gezien moet worden als huurovereenkomst of als gebruiksovereenkomst. Bij de beantwoording van deze vraag is niet doorslaggevend hoe de contractuele relatie is betiteld. Bepalend is hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond.

Een kenmerkend verschil tussen een bruikleenovereenkomst en een huurovereenkomst is gelegen in het al dan niet verlangen en verschuldigd zijn van een tegenprestatie in ruil voor het gebruik van – in dit geval – de kantine. Bij een bruikleenovereenkomst gaat het om het in gebruik geven om niet, bij een huurovereenkomst dient sprake te zijn van een voldoende vastomlijnde tegenprestatie.

Lees ook: Introductie huurrecht

Ja, het is een huurovereenkomst

De rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst van 31 mei 2000 gekwalificeerd dient te worden als een huurovereenkomst. Uit de overgelegde producties blijkt genoegzaam dat partijen ten tijde van het sluiten daarvan een huurovereenkomst voor ogen hadden.

Ook is sprake van een tegenprestatie in ruil voor het gebruik van de kantine. Naast de symbolische f 1,- kan als tegenprestatie worden aangemerkt dat gedaagde zorg draagt voor de exploitatie van de kantine. Hiervoor heeft hij zijn eigen kantine opgegeven en veranderingen in de hal doorgevoerd. Omdat het om huur gaat en niet om bruikleen, verwijst de rechter de zaak door naar de kantonrechter.

Erfpacht is geëindigd

Tot zover de kantine. Dan de hal. De gemeente is van mening dat het recht van erfpacht, op de grond waarop de tennishal is gebouwd, vanwege tijdsverloop is geëindigd. Gedaagde bestrijdt dat op basis van een bepaalde uitleg van de wet. Maar de rechtbank oordeelt dat de gemeente hierin gelijk heeft. Het recht van erfpacht is in 2013 geëindigd, zodat de uitbater de grond thans zonder titel onder zich heeft. Hij moet de hal binnen vier maanden ontruimen.

Tenslotte gaat het nog om de vraag of de gemeente een vergoeding van € 110.000 moet betalen voor de hal. Bij het einde van een erfpacht bestaat dat recht. Maar in de akte van erfpacht is geen recht van opstal gevestigd. Ook staat daarin dat de erfpachter (= de uitbater) niet bevoegd is zo’n vergoeding te vragen. De rechter wijst die tegeneis van de uitbater daarom af.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2018:2157