Categorieën
Huurrecht

Gedragen als een goed huurder


Een huurwoning is bedoeld om in te wonen. Een vrouw gebruikte haar Amsterdamse woning echter als pied-à-terre, dus om af en toe in te verblijven. Heeft zij zich gedragen als een goed huurder of niet?

De rechter vindt dat het gebruik als pied-à-terre strijdig is met goed huurderschap.

Na echtscheiding in problemen

In een flatgebouw aan het Roelof Hartplein te Amsterdam wonen alleenstaande mannen en vrouwen. Zij huren een appartement van de vereniging Het Nieuwe Huis voor een lage prijs. In november 2009 meldt mevrouw X zich als lid. Zij dreigt dakloos te worden en wil graag terugkeren naar haar geboortestad, zoals zij schrijft in een brief. De vereniging geeft aan dit verzoek gehoor en gunt haar een ruimte.

Advies nodig? Bel 06-27129900

Geen goed huurder?

Het loopt anders. Mevrouw X wordt toch niet dakloos. Zij besluit de flat in Amsterdam te gebruiken als pied-à-terre. Hier verblijft zij een paar dagen per week om op de kleinkinderen te passen. Dat vindt de vereniging niet acceptabel, want daarvoor zijn de appartementen niet bedoeld. In het contract staat echter niet dat huurders daar hun hoofdverblijf moeten hebben. Mevrouw weigert de huur op te zeggen. De vereniging wendt zich tot de kantonrechter.

Lees ook: Rendementsverbetering reden om huur te beëindigen?

Rechter: dit was niet de bedoeling

Die oordeelt als volgt. Uit de wijze waarop de vrouw haar brief van 10 november 2009 heeft ingericht volgt dat zij zich er terdege van bewust was dat gebruik van het appartement als pied-à-terre niet de bedoeling was. Anders was het immers niet nodig geweest om het te doen voorkomen alsof zij op korte termijn dakloos zou raken en dat zij dan weer in Amsterdam wilde gaan wonen.

Lees ook: Ingebrekestelling na aantasting huurgenot

Strijd met goed huurderschap

Hoewel het contract dit niet uitdrukkelijk vermeldt, moet worden aangenomen dat de huurovereenkomst zag op gebruik van het appartement als hoofdverblijf en dat gedaagde dit ook zo heeft begrepen. Met de vereniging is de kantonrechter van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden het aanhouden van het gehuurde als pied-à-terre strijdig is met goed huurderschap. Gezien de toenemende schaarste aan betaalbare woonruimte, is begrijpelijk dat de vereniging aan de ongewenste situatie thans een einde wil maken.

De rechter ontbindt de huurovereenkomst en veroordeelt gedaagde het appartement leeg en ontruimd op te leveren.

Les voor de praktijk

De wet zegt niet dat iemand zijn hoofdverblijf moet houden in een huurwoning. Soms bevat een overeenkomst ook niet die verplichting. Vaak overigens wel. Let daar dus op als u een contract wilt opstellen of tekenen. De rechter in deze zaak vindt dat de vrouw zich gedroeg als een slecht huurder. Dat is volgens de wet een grond voor ontbinding. Daarbij speelt mee dat de vereniging juist tot doel heeft te zorgen voor betaalbare woonruimte in Amsterdam.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:5129