Categorieën
Huurrecht

Bescherming van de onderhuurder (Huurrecht)

huurwoning

Niet allen huurders worden door de wet beschermd, ook onderhuurders. Een voorbeeld daarvan is een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Sluiting van illegaal hotel

De huurder van drie etages boven een souvenirwinkel heeft toestemming om de woning onder te verhuren. Als de brandweer een inspectie uitvoert, blijkt dat er door de onderhuurder een illegaal hotel wordt geëxploiteerd met 17 slaapplaatsen. Daardoor is een onveilige situatie ontstaan. De woning wordt dichtgetimmerd. Na een aantal maanden krijgt de onderhuurder de sleutels terug en begint hij een Bed & Breakfast. Vanaf dat moment houdt hij zich wel aan de regels.

De verhuurder vraagt aan de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook de onderhuurder moet eruit.

Vordering jegens huurder toegewezen

De rechtbank oordeelt als volgt. Het gehuurde is gebruikt in strijd met de bestemming van de huurovereenkomst. Een hotel was immers niet toegestaan. Huurder had hierop moeten letten. Dat is een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Daarom is de vordering tot ontbinding en ontruiming jegens de hoofdhuurder toewijsbaar.

Onderhuurder beroept zich op bescherming

Dan de onderhuurder. Die meent dat hij bescherming geniet op grond van de wet. Vaststaat dat huurder de woning heeft onderverhuurd en dat het gehuurde contractueel een zelfstandige woning betreft. De onderhuurder stelt dat hij op de derde verdieping woont en op dat adres staat ingeschreven bij de gemeente. Op het moment van de inspectie had hij daar niet zijn hoofdverblijf, maar tegenwoordig wel.

Op grond daarvan concludeert de rechtbank dat onderhuurder voldoet aan de wettelijke vereisten voor bescherming. Nu het huurcontract tussen huurder en verhuurder is beëindigd, wordt deze overeenkomst van rechtswege overgenomen door de onderhuurder. Daarom is de vordering jegens de onderhuurder niet toewijsbaar.

Wel aan voorwaarden gebonden

Deze zaak is een goed voorbeeld van de bescherming die een onderhuurder geniet. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om zelfstandige woning, dus een woning met eigen toegangsdeur en sanitair. De rechtspositie van zo’n onderhuurder is sterk, want de wettelijke bescherming geldt ook als de hoofdhuurder onbevoegd heeft onderverhuurd.

Vragen hierover? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.