Categorieën
Belastingrecht

Staat u op de zwarte lijst? (Belastingrecht)

zwarte lijst

De Belastingdienst heeft een zwarte lijst waarop 180.000 namen staan. Als u wilt weten of u tot ‘de gelukkigen’ behoort, kunt u gebruik maken van uw inzagerecht.

Via het inzagerecht kunt u achterhalen of de Belastingdienst uw persoonsgegevens verwerkt.

Brief aan Kamer

De staatssecretarissen van Financiën (het zijn er tegenwoordig twee) informeerden de Tweede Kamer al eerder over een systeem van de Belastingdienst: de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Een dure naam voor een ‘zwarte lijst’. Het bestaan hiervan is aan het licht gekomen door de ophef over de kinderopvangtoeslagen. Op 28 april jl. schreven de bewindslieden een brief aan de Tweede Kamer met nadere informatie. Die brief blijkt belangrijk te zijn voor alle belastingbetalers, niet alleen voor ontvangers van toeslagen.

Functie FSV

Het is voor de Belastingdienst noodzakelijk om signalen van (mogelijke) fraude in het kader van de uitvoering van zijn wettelijk taak vast te kunnen leggen, aldus de bewindslieden. Voor het registreren daarvan ontwikkelde de fiscus in de afgelopen jaren de applicatie FSV. Medewerkers van de Belastingdienst maken op grofweg drie manieren gebruik van FSV: voor het beoordelen van belastingaanslagen, het beoordelen van aanvragen van toeslagen en informatie-uitwisseling met andere overheidsorganisaties.

Lees ook: Rechten ontlenen aan de Belastingtelefoon

Strijd met AVG

Het staat inmiddels vast dat dit systeem niet aan de eisen van de AVG (=Algemene Verordening Gegevensbescherming) voldoet. De zwarte lijst is dus in strijd met de privacy-wetgeving. Teveel medewerkers kunnen in de lijst kijken. Er wordt geen onderscheid gemaakt in betekenis en gewicht van de melding. Bijvoorbeeld: een vaag bericht van een klikkende buurman weegt even zwaar als een concrete melding van een valse factuur. Daarom is het systeem volgens de staatssecretarissen in de avond van 27 februari uitgezet.

Uw rechten

In de brief staat: “Een burger die wil weten of hij geregistreerd staat in FSV heeft verschillende mogelijkheden om informatie te vragen en zijn of haar rechten uit te oefenen. Zo kunnen burgers hun rechten uit de AVG inroepen. Via het inzagerecht kan een betrokkene duidelijk krijgen of de Belastingdienst zijn persoonsgegevens verwerkt. De Belastingdienst geeft dan een overzicht van de gegevens die verwerkt worden. Ook kan een burger, als hij vindt dat de gegevens die de Belastingdienst van hem verwerkt onjuist zijn, verzoeken om rectificatie.”

Vraag om inzage

In mijn werk spreek ik soms met cliënten die voelen dat er “een kruisje achter hun naam staat.” Ze worden door de inspecteur bestookt met vragen en elke aangifte leidt tot discussie. Dat kan geen toeval zijn. Als ik dan rechtstreeks aan de Belastingdienst vraag of die cliënten op een lijst staan, krijg ik altijd een ontkennend antwoord. Nu staat vast dat de fiscus wel degelijk met zo’n systeem werkte. U kunt dus gebruik maken van uw inzagerecht, de staatssecretaris heeft dat zelf gezegd. Indien nodig kan ik vragen om rectificatie van gegevens of eisen dat u geheel geschrapt wordt van die lijst, als blijkt dat uw naam ten onrechte daarop staat.

Vragen? Bel 06-27129900