Categorieën
Belastingrecht

Vordering tot opheffing beslag (Belastingrecht)

De ontvanger moet zorgen voor betaling van belastingen. Hij heeft diverse drukmiddelen. Zo kan hij beslag leggen. Rechtbank Limburg deed uitspraak in een kort geding over beslaglegging op een auto.

Eerst FIOD, daarna Ontvanger

De FIOD legt in 2017 beslag op een dure sportauto, merk McLaren. De rechtbank heft in 2018 dat beslag op. Toch krijgt de eigenaar zijn auto niet terug. De Belastingdienst heeft inmiddels aan hem navorderingsaanslagen ter grootte van € 512.454 opgelegd. De ontvanger legt derdenbeslag onder de Staat op de auto. Kort gezegd betekent dit dat de fiscus het beslag heeft overgenomen van het Openbaar Ministerie.

Thans vordert de eigenaar in kort geding opheffing van het beslag op zijn auto. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de fiscus goed de procedure heeft gevolgd, dus niet om de vraag of de aanslagen terecht waren.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Beslag treft doel

Eiser stelt dat het beslag niet kleeft. De ontvanger zou zich hebben gebaseerd op het verkeerde wetsartikel. Dat ziet de rechter anders. Ook het argument dat het beslagexploot onduidelijk was, wijst de rechter af. Het was helder dat het beslag op de auto zag en niet op een huidige of toekomstige vordering. De rechter concludeert dat het beslag wel doel treft.

Lees ook: Rechter fluit ontvanger terug

Twijfels over woonplaats

Dat er geen proces-verbaal van bewaring is opgemaakt, vindt de rechter ook niet ernstig genoeg. Een andere zekerheid, bijvoorbeeld de overwaarde op een woning, is door eiser niet gesteld. De ontvanger is niet bereid om de man in zijn auto te laten rijden, ook al ligt er beslag op. Zo gaat dat normaal gesproken wel. Maar de ontvanger heeft op de zitting uitgelegd dat er bijzondere omstandigheden zijn. Hoewel eiser ingeschreven staat in Nederland, zijn er sterke vermoedens dat hij zijn daadwerkelijke verblijf in Zuid-Afrika heeft.

Lees ook: Geen aansprakelijkheid door misser van ontvanger

Misbruik van bevoegdheden?

Eiser verwijt de ontvanger ook misbruik van bevoegdheden dan wel onrechtmatig handelen. De rechter vindt echter dat hij correct heeft gehandeld. Het beslag is niet buitenproportioneel en bovendien gelegd conform de voorschriften. Bij de opheffing van het beslag in 2018 is geen last tot teruggave aan de man verstrekt. De auto is toen door het Openbaar Ministerie afgegeven aan de Belastingdienst op grond van het derdenbeslag. Van een samenzwering tussen het OM en de fiscus is niets gebleken.

Wanneer wel succes?

De rechter ziet daarom geen aanleiding tot het opheffen van het gelegde beslag. In dit geval trok de belastingdienst dus aan het langste eind. Het is ook niet eenvoudig om een beslag op te laten heffen. Toch zijn er situaties waarin een rechtszaak wel degelijk kans van slagen heeft. De rechter maakt een afweging van belangen. Een burger mag niet onevenredig in zijn belangen worden geschaad. Bijvoorbeeld als de ontvanger een executieverkoop wil doorzetten terwijl iemand al zijn woning in de verkoop heeft staan. Een vrije verkoop zal meer opleveren, daarom oordeelde de rechter in een dergelijke zaak dat de executieverkoop moest worden uitgesteld.

Bron: ECLI:NL:RBLIM:2019:1395

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail