Categorieën
Belastingrecht

Terechte naheffing voor rijden in Franse auto (Belastingrecht)


Even rijden in een auto met buitenlands kenteken? Niet doen. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Volkswagen met Frans kenteken

De heer X wordt op 15 september 2016 als bestuurder aangetroffen in een Volkswagen Golf met Frans kenteken. De auto is van zijn vriendin met wie hij samenwoont. X betaalt geen motorrijtuigenbelasting, ook wel: wegenbelasting. Dat mag natuurlijk niet.

Die belasting wordt geheven ter zake van het houden van een motorrijtuig. Houder is ook degene die een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig in Nederland feitelijk ter beschikking heeft. Deze houder wordt geacht in Nederland zijn hoofdverblijf te hebben als hij is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).

Vragen? Bel 06-27129900

Na bezwaar is naheffing verminderd

In geschil is de hoogte van de naheffingsaanslag, alsmede de 100% boete. Na bezwaar is de naheffing beperkt tot de periode 26 januari 2016 tot en met 14 september 2016, omdat X pas sinds 26 januari 2016 een rijbewijs heeft. De aanslag en de boete zijn aldus verminderd tot € 791. X stelt dat zijn vriendin pas op 20 mei 2016 bij hem is ingetrokken en dat zij voor die tijd meestal in Frankrijk verbleef.

Rechtbank vindt aanslag terecht…

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X niet aantoont dat hij pas vanaf een later moment dan 26 januari 2016 met de auto gebruik heeft gemaakt heeft van de Nederlandse weg. X stelt vergeefs dat de eerdere inschrijving van zijn vriendin in Nederland primair was bedoeld om een burgerservicenummer te krijgen. De naheffing is terecht. Hierbij wordt dus uitgegaan van de fictie dat X houder en dus belastingplichtig was vanaf het moment dat hij een rijbewijs had.

…maar vermindert boete

Met betrekking tot de boete vindt de rechtbank de fictie ter zake van het gebruik van de weg minder bruikbaar. Hiervoor acht de rechtbank de inschrijving van de partner in de BRP weliswaar relevant, maar niet doorslaggevend. Feiten die aannemelijk maken dat eiser ook voor 20 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van de Nederlandse weg met de auto zijn niet aangevoerd. Hierin heeft de rechtbank aanleiding gezien de boete te matigen tot de helft van het bedrag, oftewel € 395.

Voorzichtig met buitenlands kenteken

In de praktijk komt dit soort situaties nogal eens voor. Even de auto pakken van een buitenlandse vriend, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Dat kan slecht uitpakken als u wordt gecontroleerd. Het kost nogal moeite om daarna te bewijzen dat de naheffing onterecht is.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2018:3