Categorieën
Belastingrecht

Fiscus houdt informatie achter (Belastingrecht)

Kafka is het misschien niet. Josef K. wist niet eens waarvan hij werd beschuldigd. Maar dat ook de vaderlandse Belastingdienst u niet alles vertelt, blijkt maar weer…

Uitzendbureau in de tuinbouw

De procedure loopt al enige jaren. De Hoge Raad vernietigde een eerder oordeel van het gerechtshof Den Haag. Nu buigt Hof Amsterdam zich over deze zaak.

Een uitzendbureau in de tuinbouw en de bloemenhandel had in 2010 tot en met 2012 ongeveer 1500 mensen in dienst, vooral Polen. Alle uitzendkrachten moesten deelnemen aan een scholingstraject. Dit was vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten. Het bedrijf heeft voor haar werknemers de zogenoemde afdrachtvermindering onderwijs toegepast. Hierdoor hoefde minder loonbelasting betaald te worden. Volgens de inspecteur voldeed het uitzendbureau niet aan de voorwaarden voor die vermindering. Daarom zijn naheffingsaanslagen van bijna € 2 miljoen opgelegd.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Beleid niet gepubliceerd

In de bezwaarfase heeft de gemachtigde inzage gehad in het dossier.  Het bleek echter dat niet alle stukken ter inzage waren gelegd. Mails en aantekeningen ontbraken. Uit rapporten van andere onderzoeken bij andere belastingplichtigen blijkt volgens het uitzendbureau dat de belastingdienst begunstigende beleid voert. Die worden anders behandeld. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Probleem is echter dat dat beleid niet is gepubliceerd. De Hoge Raad oordeelde dat de inspecteur die ongelijke behandeling moet verklaren.

Lees ook: Geen navordering door ambtelijk verzuim

Hof vernietigt aanslagen

Hof Amsterdam constateert dat het uitzendbureau heeft verzocht om kennisname van de inhoud van diverse stukken, en om toezending daarvan. De inspecteur aan dat verzoek niet voldaan. Nu het niet mogelijk is om vast te stellen of de stukken van enig belang voor de besluitvorming waren, had de inspecteur de stukken moeten overleggen. Het verweer van de inspecteur dat de stukken er nooit zijn geweest, acht het hof niet aannemelijk. Het controledossier verwijst immers naar de stukken. Het hof acht het verzuim dermate ernstig dat alle naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen worden vernietigd.

Les voor de praktijk

Vraag altijd om inzage in het dossier. Kijk goed of alle stukken daarin zitten.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2018:2591