Categorie├źn
Belastingrecht

Strafdossier is een op de zaak betrekking hebbend stuk (Belastingrecht)


In een rechtszaak is de Belastingdienst verplicht om alle “op de zaak betrekking hebbende stukken” naar de rechtbank te zenden. De fiscus mag geen informatie achterhouden. Hoe ver reikt die plicht? Dat is een vraag die regelmatig onderwerp is van discussie.

Woonplaats ter discussie

Het ging in deze zaak onder andere om de vraag wat de woonplaats was van een belastingplichtige. (Zie over dit vraagstuk: De fiscale woonplaats) Tegen de man was ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De stukken van dat onderzoek zijn volgens hem ook van belang. Hij is namelijk van mening dat de navorderingsaanslag is gebaseerd op onrechtmatig verkregen gegevens. Ook zouden de stukken informatie geven over de woonplaats.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Hof gebruikte andere stukken

Het gerechtshof (ECLI:NL:GHARL:2017:4084) oordeelde dat een onderzoek naar het rechtmatig gebruik van de stukken niet van belang was. De beslissing over de aanslagen was immers gebaseerd op gegevens die niet ter discussie staan. De belastingplichtige was het hiermee niet eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad.

Hoge Raad: alles inbrengen

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Rechters dienen zo’n verzoek te honoreren. Dit is het geval als een belanghebbende met goede argumenten heeft uitgelegd waarom het stuk van enig belang kan zijn voor de besluitvorming in zijn zaak. Dit behoudens de wettelijke uitzonderingen, zoals misbruik van procesrecht. Het Hof had daarom niet ongemotiveerd aan het verzoek voorbij mogen gaan.

Ander oordeel immers mogelijk

Een verzoek kan niet worden afgewezen met als reden dat de rechter het geschilpunt kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal. De omstandigheid dat de rechter een oordeel kan vellen zonder kennis te nemen van een bepaald bewijsmiddel, sluit immers niet uit dat dit oordeel anders zou kunnen uitvallen na kennisneming van dit bewijsmiddel. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie gegrond. De zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof.

Les voor de praktijk

Kijk altijd kritisch of het dossier wel volledig is. U heeft altijd recht op inzage, reeds in de bezwaarfase. Als u merkt dat bepaalde gegevens ontbreken, trek dan aan de bel. Ook als de rechter zijn oordeel baseert op andere bewijsmiddelen, kan het ontbrekende stuk van belang zijn. Dat moet dus ook in het procesdossier zitten.

Bron: ECLI:NL:HR:2018:1371