Categorieën
Belastingrecht

Privé aansprakelijk voor belastingschuld stichting (Belastingrecht)


Een bestuurder kan privé aansprakelijk worden gesteld voor een belastingschuld van een stichting. Die mogelijkheid biedt de Invorderingswet. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Voorzitter van een stichting

Belanghebbende stond van 2013 tot 2015 als voorzitter van een stichting ingeschreven in het handelsregister. Aan deze stichting zijn, conform de ingediende aangiftes, aanslagen loonheffingen opgelegd. Totaal € 117.000. De aanslagen zijn niet betaald. Een melding betalingsonmacht is niet gedaan. De invordering van de belastingschuld bij de stichting leverde geen resultaat op. In mei 2015 is belanghebbende aansprakelijk gesteld op grond van artikel 36 van de Invorderingswet 1990 voor de schulden van de stichting.

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

De Belastingdienst heeft het bezwaar hiertegen afgewezen. Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank, die het beroep ongegrond verklaarde. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

Bestuurders volgens wet aansprakelijk

Het Hof oordeelt als volgt. Volgens de wet is ieder van de bestuurders van een lichaam hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting verschuldigd door dat lichaam. Niet in geschil is dat geen melding betalingsonmacht is gedaan. Belanghebbende is van mening dat niet aan hem te wijten is dat het lichaam niet aan zijn meldingsplicht heeft voldaan, zodat hij moet worden toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat de niet betaling van loonbelasting aan hem is te wijten.

Lees ook: Geen aansprakelijkheid door misser van Ontvanger

Voorzitter hield zich te afzijdig

Het Hof heeft er begrip voor dat belanghebbende wilde helpen, gelet op het ideële doel dat de stichting nastreefde. Echter het aanvaarden van de functie van bestuurder brengt met zich mee dat belanghebbende moet handelen als redelijk handelend bestuurder, ook als je iemand wil helpen en sprake is van een goed doel. Van handelen als een redelijk handelend bestuurder was geen sprake. Belanghebbende heeft vanaf het begin de keuze gemaakt zich nagenoeg volledig afzijdig te houden. Hierdoor was hij niet (voldoende) op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting en niet bekend met de noodzaak tot melding van betalingsonmacht.

Daarom terecht aansprakelijk gesteld

Belanghebbende is terecht niet toegelaten tot de weerlegging van het vermoeden dat de niet betaling van de loonbelasting door de stichting aan hem is te wijten. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat belanghebbende terecht aansprakelijk is gesteld voor de loonbelasting. Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Les voor de praktijk

De les is als volgt: als u zich laat inschrijven als bestuurder, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen civiel, maar ook fiscaal. Dat kan grote financiële consequenties hebben. Zorg dat u op de hoogte bent, bemoeit u zich vooral met de gang van zaken en vergeet niet dat een melding betalingsonmacht moet worden gedaan als de BV of de stichting de belastingaanslagen niet kan betalen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2018:6093