Categorie├źn
Belastingrecht

Geen navordering door ambtelijk verzuim (Belastingrecht)

Navordering kan vervelend zijn


Navordering is alleen mogelijk als de inspecteur over een nieuw feit beschikt. De grens is soms moeilijk te trekken. Het Gerechtshof Den Haag vernietigde een uitspraak van de rechtbank.

Navordering na overlijden

De echtgenoot van mevrouw X overlijdt in 2010. Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Tot die gemeenschap behoorden aandelen in een BV. X doet aangifte inkomstenbelasting 2010. Daarin vermeldt zij geen vervreemdingsvoordeel. De aanslag wordt opgelegd conform aangifte. Daarna blijkt uit een landelijk onderzoek dat na het overlijden van iemand met een aanmerkelijk belang heel vaak geen vervreemdingsvoordeel wordt aangegeven.

De rechtbank oordeelde dat de bevindingen van het onderzoek een nieuw feit vormen. Dat rechtvaardigt navordering. Van een ambtelijk verzuim is geen sprake. X gaat in hoger beroep.

Lees ook: Navordering en naheffing

Het oordeel van het Hof

Het hof vindt dat door het overlijden de kans bestond dat bij de erflater een voordeel uit de fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang in aanmerking zou moeten worden genomen. Voor de inspecteur was er dus voldoende aanleiding om nader te onderzoeken of de erflater in 2010 een niet in de aangifte verantwoord voordeel uit aanmerkelijk belang had behaald. Bij dit nader onderzoek had de inspecteur in ieder geval acht dienen te slaan op de aangifte van X, aangezien zo’n voordeel een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel is.

Vragen? Bel 06-27129900

Te weinig onderzoek

De inspecteur had nader onderzoek moeten doen naar het huwelijksvermogensregime wat betreft de aandelen in de vennootschap. Ook had hij de aangifte erfbelasting bij zijn onderzoek moeten betrekken om een juiste primitieve aanslag te kunnen opleggen. De inspecteur heeft een ambtelijk verzuim begaan. Hij was niet gerechtigd om naar aanleiding van later ontvangen informatie die bij een zorgvuldige beoordeling van de aangifte reeds bekend had kunnen zijn een navorderingsaanslag op te leggen.

Het hoger beroep is gegrond. De navorderingsaanslag wordt vernietigd.

Gevolgen voor de praktijk

Fiscaal gezien gaat het om een ingewikkelde casus. Formeel gezien gaat het om de vraag of er sprake is van een nieuw feit. Pas dan mag de inspecteur navorderen. De lat lijkt door dit arrest weer wat hoger gelegd. De inspecteur mag niet blind vertrouwen op de aangifte, als er maar een kleine kans bestaat dat de aangifte onjuist is dan moet hij nader onderzoek verrichten. Anders verspeelt hij zijn rechten.

Nu hij een onderzoek achterwege heeft gelaten, heeft hij een ambtelijk verzuim begaan. Het is niet toegestaan om na te vorderen met als doel een ambtelijk verzuim te herstellen. Blijkbaar had de fiscus ook moeten letten op feiten die niet blijken uit de aangifte of het dossier van X, immers het overlijden van de echtgenoot bleek daar niet uit. Navorderen mag niet zomaar. Tip: als u een navorderingsaanslag krijgt, begin dan uw bezwaar met te zeggen dat een nieuw feit ontbreekt.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2018:2026