Categorie├źn
Belastingrecht

Na bezwaar niet altijd inzage (Belastingrecht)

Als u bezwaar maakt tegen een belastingaanslag, heeft u recht op inzage in het dossier. Maar als u niet vroeg om een hoorgesprek, wat dan?

Dossier

Iemand maakt bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Amstelveen. In het bezwaarschrift verzoekt hij om alle relevante stukken aan hem toe te sturen. Het inzagerecht is belangrijk in onze rechtsstaat omdat een burger of ondernemer dan weet op welke informatie de overheid zich baseert bij het nemen van een besluit. Maar in dit geval vraagt de bezwaarmaker niet om gehoord te worden. In geschil is de vraag of de heffingsambtenaar van de gemeente dan toch verplicht is om het dossier dan aan hem toe te sturen.

In kader hoorgesprek

Gerechtshof Amsterdam vindt van niet. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het bestuursorgaan verplicht het bezwaarschrift en verder alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen ter inzage te leggen. Het bestuursorgaan is niet in algemene zin verplicht in de bezwaarfase de stukken van het geding aan de belanghebbende toe te sturen. In de bezwaarfase geldt ter zake van de op de zaak betrekking hebbende stukken slechts een (passief) inzagerecht, namelijk in het kader van het hoorgesprek.

Lees ook: Inzagerecht in bezwaarfase geschonden

Parkeerbelasting

De Hoge Raad is het daarmee eens. Het gaat hier om parkeerbelasting. Anders dan bij rijksbelastingen zoals inkomsten- en omzetbelasting is de gemeente niet gebonden aan het Besluit fiscaal bestuursrecht waarin staat dat het initiatief voor het horen ligt bij het bestuursorgaan. Een verzoek om toezending van de stukken is wat anders dan een verzoek om te worden gehoord. De Hoge Raad merkt ten overvloede op dat inzage niet alleen fysiek maar ook digitaal kan gebeuren, dus bijvoorbeeld in een webportaal of (wat meer voor de hand ligt) door het dossier aan belanghebbende te mailen. Ook dan wordt aan de wettelijke verplichting tot terinzagelegging voldaan.

Ook digitaal

Kortom: u kunt wel eisen dat u op het Belastingkantoor het papieren dossier wilt inzien, maar de inspecteur mag het u ook mailen. Niks mis mee volgens de Hoge Raad, zo lang de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maar in acht worden genomen.

Bron: ECLI:NL:HR:2023:1107

Vragen? Bel mr. van Dalen op 06-27129900