Categorie├źn
Belastingrecht

Eisen aan een bezwaarschrift (Belastingrecht)

Als u het niet eens bent met een aanslag, kunt u volgens het belastingrecht bezwaar maken. Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen?

Belangrijkste eis: binnen zes weken

De belangrijkste eis is dat het bezwaar tijdig moet zijn ingediend. Uitgangspunt is binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. Daarbij geldt de verzendtheorie. Die houdt in dat een bezwaar tijdig is verzonden als het voor het einde van die zes weken ter post is bezorgd. Dan moet de belastingdienst het bezwaar wel binnen een week na afloop van die termijn hebben ontvangen.

In uitzonderlijke omstandigheden wordt de termijn opgerekt. Dat heet een ‘verschoonbare’ overschrijding. Dat is bijvoorbeeld het geval als het aanslagbiljet naar het verkeerde adres is gestuurd, waardoor u het te laat ontving. Dan moet de belastingdienst uw bezwaar toch in behandeling nemen, ook al is het te laat ingediend.

Zie bijvoorbeeld: Te laat bezwaar toch ontvankelijk

Overige eisen

Andere eisen zijn eenvoudig van aard. Het bezwaarschrift moet naam en adres van de indiener bevatten. Het dient ondertekend te zijn. Ook moet duidelijk zijn tegen welke aanslag precies het bezwaar zich richt.

Kern van het bezwaar is natuurlijk de motivering. Uw brief moet de gronden bevatten: waarom bent u het niet eens met de aanslag? De motivering hoeft niet uitgebreid te zijn, dat kan heel kort. Eisen aan de kwaliteit zijn er niet. Ook al is de motivering onzinnig, dan nog is de fiscus gehouden om uw bezwaar te bekijken en te beoordelen.

Lees ook de algemene informatie over belastingrecht >>

Mogelijkheid tot herstel

Stel dat u een bezwaarschrift verstuurt dat niet aan de eisen voldoet. Bent u dan verder kansloos? Nee. In de wet staat dat u de gelegenheid moet krijgen om het gebrek te herstellen. Eerder mag uw bezwaar niet worden afgewezen. Dit opent de mogelijkheid om eerst een pro forma-bezwaar in te dienen voordat u in een aanvulling de inhoudelijke kant behandelt. Dan heeft u nog tijd om na te denken.

Tot zover de vereisten die aan een bezwaarschriften worden gesteld. Grotendeels dezelfde eisen gelden als u in beroep wilt gaan bij de rechtbank. Dat komt aan de orde als de fiscus uw bezwaar heeft afgewezen.