Categorieën
Belastingrecht

Boetes in het belastingrecht

Boetes in het belastingrecht kunnen worden onderscheiden in verzuim- en vergrijpboetes. Rechtbank Den Haag liet een verzuimboete in stand.

Boetes maken blijkbaar boos

Boetes kunnen leiden tot agressieve reacties. De vrouw in deze rechtszaak was het totaal niet eens met een boete van € 369 omdat zij geen belastingaangifte had gedaan. Zij wraakte de rechter. Dat werd afgewezen. Toen de rechtbank maanden later de behandeling van haar zaak voortzette, ging zij tekeer. De rechter liet haar uit de zaal verwijderen. Het beroep werd afgewezen. De boete bleef in stand.

Hoe zit het met fiscale boetes?

Juridisch gezien geen ingewikkelde kwestie. Zie ECLI:NL:RBDHA:2019:11205. Maar wel een goede aanleiding om een korte uiteenzetting te geven over boetes in het belastingrecht.

Vragen? Bel 06-27129900

boete

Twee soorten

Het belangrijkste verschil tussen verzuim- en vergrijpboetes is de aard van het verwijt. Een verzuimboete is mogelijk bij het handelen in strijd met een wettelijke bepaling, zonder dat daarbij sprake moet zijn van grove schuld of opzet. Bijvoorbeeld als u vergeet aangifte te doen. Een vergrijpboete is alleen mogelijk bij grove schuld of opzet. Bijvoorbeeld als u beleggingen heeft die u opzettelijk niet vermeldt in uw aangifte omdat u geen zin heeft om in box 3 belasting te betalen.

Lees ook: Boete niet goed gemotiveerd

Beleidsregels

De inspecteur kan natuurlijk niet zomaar wat doen, hij dient zich te houden aan de beleidsregels. Die staan in het BBBB, het Besluit Bestuurlijke boeten Belastingdienst. Hierin is opgenomen dat de fiscus rekening houdt met omstandigheden die zowel tot een vermindering (bijvoorbeeld uw slechte financiële situatie) als tot een verzwaring van de straf kunnen leiden. Bij een pleitbaar standpunt kan geen boete worden opgelegd. Bijvoorbeeld als u de wet op een bepaalde manier interpreteert, terwijl uw standpunt verdedigbaar is.

Lees ook: Overschrijding bezwaartermijn boetes

Boetes: hoe hoog?

Het bedrag van de boete varieert en is afhankelijk van het voorschrift dat is overtreden. Als u te laat bent met uw aangifte inkomstenbelasting, is de boete maximaal bijna € 5.278 (2019). Op grond van beleid wordt dit gematigd tot € 369. Als u te laat bent met uw aangifte omzetbelasting, is de boete € 65. Vergrijpboetes zijn hoger. Die zijn gekoppeld aan de hoogte van de navorderingsaanslag. Bij grove schuld is het 25 procent, bij opzet 50 procent. Maar als u handelt zoals in het voorbeeld hierboven en beleggingen verzwijgt omdat u geen zin heeft om in box 3 belasting te betalen, is de boete nog hoger: 150% bij opzet.

Boetes zijn strafvervolging

Uiteraard is over boetes nog veel meer te vertellen. Het is een onderwerp dat bij uitstek het werkterrein is van de fiscaal advocaat. Immers, een boete is een “criminal charge”. U zit dan op de grens van het strafrecht. Dat betekent dat u ook de waarborgen heeft van een strafproces, bijvoorbeeld het recht om te zwijgen. Anderzijds is het ook zo dat u verplicht bent om over uw fiscale aangelegenheden maximale openheid te betrachten. In principe moet u alle vragen van de inspecteur beantwoorden. Tussen die verplichting en uw zwijgrecht zit een subtiele grens die soms moeilijk te trekken is.