Categorieën
Belastingrecht

Belastingdienst moet € 20.000 proceskosten betalen (Belastingrecht)

Als u een zaak wint, heeft u recht op vergoeding van de proceskosten. Dat is meestal een fooi. Soms wordt een hoger bedrag toegekend.

Bijvoorbeeld bij uitzonderlijke omstandigheden zoals in een zaak die diende bij de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:3482).

Inspecteur doet tien jaar over uitspraak

bewijslast

Een man ontvangt navorderingsaanslagen inkomstenbelasting. Die gaan over de jaren 1995 tot en met 1998. Hij gaat in beroep hiertegen en in 2005 verklaart de rechtbank deze beroepen gegrond. De Belastingdienst moet daarna nogmaals de ingediende bezwaarschriften beoordelen. Dat duurt erg lang. Pas in 2016, dus ruim tien jaar later, verklaart de fiscus de bezwaren niet-ontvankelijk. De man gaat nogmaals in beroep.

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

Fiscus heeft onzorgvuldig gehandeld, aldus rechter

De rechtbank oordeelt als volgt. Over de aanslagen op zich bestaat geen discussie meer. Beide partijen zijn het erover eens dat die vernietigd moeten worden. Het gaat alleen nog over de proceskostenvergoeding.

Bovendien was het dossier zoek geraakt

Voor toekenning van een vergoeding in afwijking van de forfaitaire bedragen is grond indien het bestuursorgaan het verwijt treft dat het een beslissing neemt terwijl op dat moment duidelijk is dat die beschikking of uitspraak in een procedure geen stand zal houden. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld. De Belastingdienst heeft, na de uitspraken van het Hof op 29 juni 2005, gedurende meer dan 10 jaren geen uitspraak op bezwaar gedaan. Bovendien is het de dossier voor een groot deel zoek geraakt. Al die omstandigheden samen zijn reden om af te wijken van de forfaitaire vergoeding.

Het gaat alleen om de extra kosten die eiser heeft moeten maken als gevolg van de onzorgvuldigheid van de inspecteur. Achteraf is echter moeilijk vast te stellen om welk bedrag aan kosten het precies gaat. Gelet op alle omstandigheden stelt de rechtbank de proceskostenvergoeding in goede justitie vast op € 20.000. Ook bepaalt de rechtbank dat eiser recht heeft op een immateriële schadevergoeding van € 10.500. Dit is ter compensatie van de spanning en frustratie.

Een terecht oordeel, lijkt me. De overheid moet zorgvuldig handelen en de burger mag niet de dupe worden van dergelijke laksheid. Hopelijk een harde en wijze les voor de fiscus.

Meer informatie? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.