Categorieën
Belastingrecht

Belastingdienst kan e-Herkenning WEL verplichten (Belastingrecht)

Uit de tijd dat e-Herkenning nog niet bestond

De Hoge Raad is het niet eens met de rechtbank: de Belastingdienst kan wel degelijk het gebruik van eHerkenning verplichten. Een oud bericht op deze site moet dus worden gecorrigeerd.

Oordeel rechtbank

Over deze kwestie gaat ook een eerder blogbericht. Maar nu heeft de hoogste rechter gesproken en ligt het toch anders…

Een onderneming heeft geen aangifte voor de loonheffingen gedaan omdat zij niet over eHerkenning beschikt, waarna de inspecteur een naheffingsaanslag oplegde. Belanghebbende heeft na tevergeefs bezwaar te hebben gemaakt tegen deze naheffingsaanslag, beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde de naheffingsaanslag, want er bestaat geen wettelijke basis voor de verplichting om eHerkenning te gebruiken. De Advocaat-Generaal Niessen heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank beroep in cassatie in het belang der wet ingesteld.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad vindt dat er wel een wettelijke basis bestaat. Die is te vinden in de Wet elektronisch berichtenverkeer. Dat heeft de rechtbank miskend. Ook is de Hoge Raad het niet eens met de rechtbank dat het doen van aangifte kosteloos zou moeten zijn. Geen rechtsregel staat eraan in de weg dat een wet verplichtingen oplegt waaraan kosten zijn verbonden. De uitgaven die moeten worden gedaan (€ 20 tot € 25 per jaar) zijn ook niet onevenredig in verhouding tot het doel, namelijk het beveiligen van gevoelige gegevens. Om deze redenen is de uitspraak van de rechtbank onjuist, de Belastingdienst mag wel degelijk het gebruik van eHerkenning verplicht stellen.

Zoals dat in televisieseries heet: “Case closed.”

Bron: ECLI:NL:HR:2022:1787