Categorieën
Belastingrecht

Belastingadvocaat Amsterdam

rechtbank Amsterdam

Mr. Van Dalen is ook belastingadvocaat. Of beter gezegd: advocaat belastingrecht. Wat betekent dat precies? Wat kan hij in fiscale zaken voor u betekenen?

Belastingadvocaat voor het formele recht

Het belastingrecht kan worden onderscheiden in het materiële en het formele recht. Het materiële recht is het werkterrein van de belastingadviseur. Dat is mr. Van Dalen ook, want hij heeft de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gevolg en is NOB-lid. Hierbij gaat het om de regels die bepalen hoeveel belasting iemand moet betalen. Bijvoorbeeld: welke aftrekposten zijn er? Het formele recht gaat over het vaststellen van de schuld en over het incasseren daarvan. Dat is bij uitstek het werkterrein van de fiscaal advocaat of belastingadvocaat.

Maak kennis, half uur gratis >>

Awb, AWR en IW

Voor het formele recht zijn belangrijk: de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Wet Rijksbelasting (AWR) en de Invorderingswet (IW). De Awb geldt voor het hele bestuursrecht. Belastingrecht is een onderdeel daarvan. In de Awb staan bijvoorbeeld regels over het maken van bezwaar. De AWR bevat voorschriften over aanslagen en aangiftes. Bijvoorbeeld: tot wanneer mag een naheffing omzetbelasting worden opgelegd? De IW regelt de invordering. Bijvoorbeeld: de bepaling dat bestuurders aansprakelijk kunnen zijn voor de belastingen die een besloten vennootschap niet heeft betaald.

Lees ook: Boetes in het belastingrecht

Europees recht

Daarnaast is het Europese recht van belang, bijvoorbeeld het verdrag inzake mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg (Frankrijk) wijst regelmatig arresten die voor de Nederlandse fiscus grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als het strafrecht en het bestuursrecht met elkaar in botsing komen. Dat is vaker het geval dan u in eerste instantie zou denken.

Waarom een belastingadvocaat?

Dan de belangrijkste vraag. Waarom zou u een belastingadvocaat inschakelen? Ten eerste: mr. Van Dalen heeft ervaring met procedures. Veel adviseurs zijn huiverig daarvoor omdat ze hun relatie met de fiscus goed willen houden. Ten tweede: verschoningsrecht. Dat heeft een belastingadviseur niet. Het betekent dat alles wat u bespreekt met uw advocaat geheim blijft, een zekerheid die belastingadviseurs niet kunnen geven. Ten derde: kennis van het recht. Mr. Van Dalen heeft een grondige kennis van de spelregels waaraan de inspecteur zich moet houden. Dat vergoot de kans dat uw bezwaar tegen een aanslag succesvol is, want de kans bestaat dat een belastingadviseur (die meer gericht is op het materiële recht) mogelijkheden laat liggen.

Mr. Van Dalen kan ook belastingadviseurs helpen die aanhikken tegen een procedure. Hij kan dan fungeren als bliksemafleider. De relatie van de adviseur met de Belastingdienst blijft dan goed, terwijl de inspecteur of de ontvanger de degens kruist met de advocaat.

Bel vandaag nog 06-27129900