Categorie├źn
Belastingrecht

Uw belastingaangifte ingevuld… en dan? (Belastingrecht)

Als u belastingaangifte heeft gedaan, is het mogelijk dat de inspecteur twijfels heeft en de aangifte wil corrigeren. Dan stuurt hij een brief waarin hij zijn voornemen kenbaar maakt. Het kan zijn dat om toelichting wordt gevraagd of dat de inspecteur aankondigt dat hij een bepaalde aftrekpost niet accepteert.

Belastingaangifte

U kunt op die brief reageren en de belastingaangifte toelichten. Als de inspecteur daarna bij zijn voornemen blijft, kunt u volgens het fiscale recht vragen om een gesprek om uw standpunt mondeling toe te lichten. Vervolgens kan de inspecteur besluiten om zijn mening te herzien of om de voorgenomen correctie toch door te zetten.

Lees ook: Uitstel van betaling en kwijtschelding

Na de belastingaangifte: bezwaar en beroep

Daarna kunt bezwaar maken tegen de naheffings- of navorderingsaanslag die is opgelegd. Of het om naheffing of om navordering gaat, is afhankelijk van het soort belasting. Bijvoorbeeld bij inkomstenbelasting gaat het om navordering, bij omzetbelasting om naheffing. Voor het traject maakt dat verder geen verschil.

De inspecteur zal een beslissing op bezwaar nemen. Voordat hij dat doet, zal hij u uitnodigen voor een gesprek. Belangrijk daarbij is dat het bezwaar wordt behandeld door een andere ambtenaar dan degene die de belastingaangifte heeft beoordeeld, dat gaat in de praktijk wel eens mis. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dat moet gebeuren binnen zes weken nadat de beslissing op bezwaar is verzonden.

Na de inspecteur komt de ontvanger

Zoals hieruit blijkt, stelt de inspecteur de aanslag vast. Als die aanslag is opgelegd, krijgt u te maken met een andere belangrijke persoon binnen de belastingdienst: de ontvanger. Ook in deze fase is het mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen, bijvoorbeeld als er na beslag een executieveiling is aangekondigd terwijl u onevenredig zwaar in uw belangen wordt getroffen. De ontvanger kijkt niet of de aanslag juist is, want dat is zijn taak niet. De ontvanger heeft slechts als doel om zoveel mogelijk geld binnen te halen.

De aanslag is een executoriale titel, waardoor de ontvanger niet eerst langs de rechter hoeft te gaan om toestemming te vragen voor beslag en executie. Maar u heeft natuurlijk wel het recht om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur
Stuur een e-mail