Belastingrecht

De eis van een nieuw feit

Als de inspecteur een aanslag heeft opgelegd, kan hij niet later een tweede aanslag opleggen. Wel kan hij navorderen. Dat kan alleen als hij beschikt over een nieuw feit. Daarop bestaan uitzonderingen zoals kwade trouw, die hier niet worden besproken. Wat houdt die eis van een nieuw feit precies in? Overigens geldt deze eis, die geldt voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, niet in het geval van naheffing, dus bijvoorbeeld bij omzetbelasting.

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

Geen navordering bij bekende feiten

Navordering is niet mogelijk om fouten te herstellen.

Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn, kan geen grond opleveren voor navordering. Hij moet dus op grond van nieuwe informatie het vermoeden hebben dat de primitieve aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. Navordering is daarom niet mogelijk om fouten te herstellen. Beslissend moment is de dagtekening van de aanslag. U mag aan de aanslag het vertrouwen ontlenen dat daarmee de schuld definitief is vastgesteld. Als u dus eenmaal een aanslag heeft ontvangen, staat u sterk. Let op het belangrijke woord redelijkerwijze: het gaat om feiten die niet alleen bekend zijn maar redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn.

Naar de startpagina >>

Onderzoeksplicht inspecteur?

Hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de inspecteur? Enerzijds is het uitgangspunt dat hij mag vertrouwen op de juistheid van uw aangifte. Anderzijds mag u verwachten dat hij de aangifte inhoudelijk bekijkt en dat hij dus zorgvuldig kennis neemt van de relevante feiten. Dat gebeurt overigens in de praktijk wegens automatisering lang niet altijd. Het risico dat de aanslag daardoor te laag wordt vastgesteld, ligt uiteraard bij de belastingdienst.

De inspecteur is gehouden onderzoek te verrichten als hij in redelijkheid twijfelt aan de juistheid van de informatie. Hij zal uw aangifte vergelijken met die van vorige jaren en uw dossier raadplegen. Dit wordt hij geacht te doen voordat hij de aanslag oplegt. Als hij dit nalaat en de aanslag oplegt zonder nader onderzoek, dan laat hij in feite zijn kans voorbijgaan.

Is er wel een nieuw feit?

Dit zijn de algemene uitgangspunten. Het blijft een afweging tussen enerzijds de onderzoeksplicht van de inspecteur en anderzijds uw plicht om een juiste aangifte in te dienen. Bij bezwaar of beroep tegen een navorderingsaanslag zal vaak worden aangevoerd dat alle feiten reeds bekend waren bij het opleggen van de primitieve aanslag en dat er dus geen nieuw feit is en daarmee geen bevoegdheid om na te vorderen. Bij een lopend boekenonderzoek geldt dat de inspecteur de uitkomsten van dat onderzoek moet afwachten voordat hij de definitieve aanslag oplegt. Anders is nog niet alle informatie bekend die nodig is voor het vaststellen van de belastingschuld.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur. Stuur een e-mail